Her ser du hvor enkelt det er.

Klikk på billedseriene ovenfor. Disse viser hvor enkelt det er å montere ei Ranahytte. Et snekkerlag gjør unna monteringen av et råbygg på mindre enn 14 dager. Det er i de fleste tilfeller tilstrekkelig med 2 personer for å montere våre byggesett.

Elementene er godt tilpasset og krever ikke tilpasningsarbeid på byggeplass. Dette gjør at byggesettene er raske å sette opp og hvis du velger å bruke snekkere til monteringen, sparer du penger fordi monteringen går raskere.

På mindre enn 14 dager er råbygget tett og klart for innvendig arbeid.
Velger du Ranahytta velger du god kvalitet.

 

 

Beskrivelse av byggesettet.

Byggesettene består av veggelement og tak med limtredragere, taksperrer og taksøyler eller takstoler. Alle våre byggesett er konstruert etter lovpålagt TEK 10 standard. Dette ivaretar kvaliteten på hytta og gir ei hytte med god energiutnyttelse. På plantegninger vises snitt med innvendig/utvendige mål og plan med alle nødvendige mål. På vår nettside og i katalog vises standardmodell som gir ei hytte som tilfredstiller de fleste behov. Ønsker du å gjøre endringer slik at hytta blir tilpasset dine behov, hjelper våre tekniske tegnere deg med omtegning. Dette må gjøres innenfor de tekniske begrensningene for byggesettet.

Gulv
Gulvet består av kantbord, samt et ferdig kappet 48x248 bjelkelag, komplett med nålebjelker i gavlene, levert med anleggsbord for stubbloftsplater. Vi leverer også byggesettene tilpasset for plate på mark.

Yttervegger
Våre elementer med maks bredde på 120 cm, har lav vekt og er enkle å montere for 2 personer. Veggelementer leveres standard med hvitmalte vinduer og dører ferdig innsatt. Etter montering lektes veggene i hytter over 70 m2 inn, isoleres og kles med innvendig panel. Hytter under 70 m2 har ikke energikrav og trenger ikke innlektning.

Tak
Tak består av ferdigkappede taksperrer, limtredragere og bæresøyler eller takstoler. På sperrene legges Tyvek undertak og lekter for å få god lufting. Over dette legges troplater, underlagspapp og takshingel. Hyttetaket kan gjøres klart for andre løsninger, f.eks stålpanner, torv- eller tretak. Alternative takvinkler kan leveres - se avsnitt om tilleggsleveranse lenger ned på siden.

Skillevegger
De innvendige skilleveggene leveres som bindingsverk med panel i fallende lengder, med tilhørende isolasjon, listverk osv. Mange vegger er ikke bærende konstruksjon og kan dermed flyttes og gi rom for individuell tilpasning av planløsningen. Ubehandlet interiør er standard, annet interiør er tilvalg.

Hems
Hemsbjelker, ubehandlet furugulv, trapper, stiger, samt rekkverk leveres prekuttet, mens øvrig hemsmateriell leveres i fallende lengder. Hemsens størrelse og takhøyde er avhengig av hyttas bredde og takvinkel. Prekuttet materiell er godt merket for å gjøre monteringen enklest mulig.

 Last ned komplett leveringsbeskrivelse HER.

Tilleggsleveranser

Terrasser
Leveres etter tegning med 28x120 mm solide terrassebord, enten uten rekkverk eller med rekkverk i to ulike utførelser.

Pipe
Du kan velge mellom to forskjellige piper. Icopal PV pipe, komplett m/feieluke, heldekkende beslag og pipehatt m/avdekning, eller stålpipe med heldekkende beslag og pipehatt med avdekning.

Takvinkel
Valg av takvinkel betyr mye for hemsen. Kjøper du et byggesett fra Ranahytta kan du velge takvinkel ut fra ditt behov. Ranahytta leveres med 22, 27, 30, 35 eller 40 graders takvinkel.

Utvendig bod
Noen hytter har utvendig bod som standard, mens noen hytter har innvendig bod. Har du behov for ekstra plass for utstyr e.l. kan alle byggesettene leveres med isolert/uisolert utvendig bod.

Endring av planløsning
Våre tegnere vil kostnadsfritt hjelpe deg med å tegne om hytta slik at den blir tilpasset dine behov så lenge man holder seg innenfor de tekniske begrensningene byggesettet gir. Dette kan være i forhold til avstand mellom bæringspunkter og dimensjoner på dragere. Lokale snølastkrav kan også påvirke løsningene. Ønsker du å øke arealet på hytta, kan hytta forlenges med steg på 60 cm.