HJELP TIL BYGGESAK

Når du kjøper ei ranahytte, vil vår saksbehandler hjelpe deg gjennom hele prosessen med papirarbeidet.

Uavhengig om du velger nøkkelferdig eller om du vil være selvbygger, vil vi påse at alle nødvendige skjema og byggesøknad blir riktig utfylt.

Såfremt du ikke vil søke selv, vil du motta ett opplysningsskjema fra oss hvor du bidrar med nødvendige opplysninger om tomt, byggested, hvem som skal gjøre hva og andre forhold som er relevant for søknaden.
Også de som skal utføre oppmåling, grunnarbeid og lage fundament må oppgis. Dette skjemaet mottar både de som kjøper nøkkelferdig og de som vil være selvbygger.

Her har vi lagd en oversikt på de forskjellige stegene i saksgangen.
Vi har gjort prosessen så enkel som mulig med skjema som både er oversiktlige og enkle å fylle ut.

1. BESTILLING

Du har i samråd med selger sjekket at hytta du ønsker å bygge er innenfor reguleringsbestemmelsene for tomta. Du mottar tilbud på hytta fra oss som du signerer og sender tilbake til oss.

2. OPPLYSNINGSSKJEMAET

Når du har returnert den signerte kontrakten, vil du motta et opplysningsskjema fra oss hvor du oppgir opplysninger vi trenger for å lage en byggesøknad til kommunen. Skjemaet er detaljert og med forklarende tekster som gjør det enkelt å fylle ut.
Her oppgir du bl.a. hvor du vil bygge (gårds-og bruksnr), tomteforhold, hyttas plassering på tomta, hvem som skal utføre arbeidet.

3. NABOVARSEL OG ANSVARSRETT

Når vi mottar utfylt opplysningskjema fra deg, innhenter vi signatur på ansvarsrett fra alle håndverkerne. Det er alltid en fordel at håndverkerne følges opp slik at skjemaene blir returnert så snart som mulig.

Det blir også sendt ut nabovarsel.

Opplysningene som er innhentet blir kvalitetsikret og vi er klar til å sende inn byggesøknaden.

5. LEVERING OG BYGGING

Når byggesøknaden er godkjent av kommunen, kan vi levere byggesettet på tomta. Da mottar du samtidig en byggeperm med detaljerte monteringsanvisninger. Du får også et FDV-dokument (forvaltning, drift og vedlikehold), som innholder teknisk informasjon om hytta.

Når håndverkerne er ferdig med sine oppdrag må de skrive en samsvarserklæring på utført arbeid. Når byggesøker har alle samsvarserklæringer, sendes søknad om ferdigattest til kommunen.