BYGGESETTET

Byggesettene består av veggelementer, tak med limtredragere og taksperrer, eller takstoler.

Alle våre byggesett er konstruert etter lovpålagt TEK 17 standard. Dette ivaretar kvaliteten på hytta og gir ei hytte med god energiutnyttelse. På plantegning som kan lastes ned for under hver hyttemodell, vises snitt med innvendig/utvendige mål og plan med alle nødvendige mål. På vår nettside og i katalog vises standardmodell. Denne planløsningen gir ei hytte som er godt tilpasset et godt hytteliv.

Vårt elementsystem gir gode muligheter for individuelle tilpasninger. Vi kan endre størrelsen på hytten, speilvende hytten, endre planløsningen og levere hytten i enten fjellstil, panoranastil eller standard stil.

Valget er ditt.

Tak
Taket består av ferdigkappede taksperrer, limtredragere og bæresøyler eller takstoler. På sperrene legges Tyvek undertak og lekter for å få god lufting. Over dette legges troplater, underlagspapp og takshingel. Hyttetaket kan gjøres klart for andre løsninger, f.eks stålpanner, torv- eller tretak.

Ønsker du en hems/loft med større høyde under taket og bedre plass kan takvinkelen endres. Takvinkelen endres helt opp til 35 grader.
KLIKK HER for å lese mer om hems

Gulv av bjelkelag  (tilvalg)
De fleste hyttene har plate-på-mark fundament. Da legges parkett rett på betongplaten. Bygges hytta på annet fundament, pilarer eller ringmur, leveres hytten med bjelkelag. Dette består av prekuttede bjelker, dobbel vindsperre, isolasjon og sponplater (isolasjon og sponplater er en del av innredningspakken)

Yttervegg
Våre vegger produseres i et kvalitetssikret system hvor normal bredde på elementene er 60 cm og 120 cm. Hvert element har dobbel vindsperre, er ferdig kledd utvendig og leveres med hvitmalte dør og vindu montert i elementene (gjelder ikke ytterdør).

I tilfeller der det er ønskelig med andre dør og vindusløsninger, tilpasser vi  elementene for dette.

Etter montering i hytter over 70 m2 lektes veggene inn , isoleres og kles med innvendig panel. Hytter under 70 m2 har ikke energikrav og trenger ikke innlektning.

Innvendige vegger
De innvendige skilleveggene leveres som bindingsverk med panel i fallende lengder og med tilhørende isolasjon, listverk osv. Vegger som ikke er bærende konstruksjon, kan flyttes og gi rom for individuell tilpasning av planløsningen. Ubehandlet interiør er standard.

HEMS
Hemsbjelker, ubehandlet furugulv, trapper, stiger, samt rekkverk leveres prekuttet, mens øvrig hemsmateriell leveres i fallende lengder. Hemsens størrelse og takhøyde er avhengig av hyttas bredde og takvinkel. Prekuttet materiell er godt merket for å gjøre monteringen enklest mulig.

Vi utstyrer en del hytter med takstoler og de hyttene har knevegger og større takhøyde på hemsen. Din hytteselger kan gi nøyaktig informasjon om hytta du velger. Legg også merke til Panorana 17 som har nedsenket hems. Dette gir ekstra god høyde på hemsen der hvor sengeplassene er.

PIPE
Til hyttene leveres stålpipe med heldekkende beslag og pipehatt med avdekning. Denne leveres i sort lakkert utførelse.

Ønskes heller en tradisjonell murpipe kan dette selvfølgelig leveres, men da på forespørsel.

TAKVINKEL
Valg av takvinkel betyr mye for hemsen. Kjøper du et byggesett fra Ranahytta kan du velge takvinkel ut fra ditt behov. Ranahytta leveres med 22, 27, 30 eller 35 graders takvinkel.

Vi utstyrer en del hytter med takstoler og knevegger og større takhøyde på hemsen. Din hytteselger kan gi nøyaktig informasjon om hytta du velger.