HVORDAN GJØRE ET TRYGT HYTTEKJØP?

Når du kjøper ei Ranahytte gjør vi det enkelt og trygt for deg. Vi passer på at prosessen blir korrekt og at alle papirene blir rett utfylt til rett tid. Vil du være din egen byggeleder, har vi satt opp en beskrivelse nedenfor over av hva du må gjøre for at papirarbeidet med byggesøknaden skal gå bra og ikke blir forsinket. Normalt vil saksbehandlingen ta ca 8 uker uansett om det er vi eller du som gjør papirarbeidet, så fremt det ikke må søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

TILBUD OG KONTRAKT

Du har fått et tilbud, eventuelle endringer på hytta er gjort og kontraktene er klar for signering. Kontrakten signeres med forbehold om godkjenning av byggesøknad hos kommune.

OPPLYSNINGSSKJEMA OG BYGGESAK

Når vi har mottatt signert kontrakt fra deg, sender vi deg et opplysningsskjema vedrørende byggesaksforberedelser. her må du fylle ut opplysninger om f.eks. gårds- og bruksnummer, tomtens adresse, skisse over hyttens plassering på tomten, målebrev og hvem som skal være deltakende med arbeider i prosjektet. De som skal meldes inn i saken er grunnarbeid, tømrer og rørlegger. Kjøper du nøkkelferdig tar vi oss av det meste av prosessen. Du trenger kun å angi nøyaktig plassering på tomta og signere kontrakten. Ønsker du å gjøre mye selv, – ikke noe problem, selvbyggeren lever fortsatt i Norge.

LEVERING OG FERDIGSTILLELSE

Når byggesøknaden er innvilget er det klart til å begynne byggingen. Byggesettet leveres etter avtalt dato, og med byggesettet følger byggeperm der du finner det du trenger av dokumentasjon om bygget. I byggepermen vil du finne arbeidstegninger, detaljer, FDV-dokument og annen relevant informasjon. Når håndverkerne er ferdig med sine oppgaver utføres det en egenkontroll og samsvarserklæringer sendes inn til oss, slik at ferdigattest kan søkes om til stedlig kommune. Etter at denne foreligger er det bare å flytte inn og nyte det gode hytteliv.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om hyttebygging generelt eller et konkret byggeprosjekt, vil du finne kontaktinfo til vårt hovedkontor eller til en av våre hytteeksperter litt lenger ned på siden.

Sentralbordet er åpnet fra mandag til fredag kl. 08:00 – 15:30